Historie orchestru

Děčínský symfonický orchestr je neprofesionální hudební těleso, které sdružuje lidi různého věku a různých profesí. Jedno mají ale společné. Stojí jim za to sejít se každé pondělí večer, vzít do ruky hudební nástroj a společně strávit čas nacvičováním nového programu.

Jaké byly začátky?

V roce 1962 se podařilo několika neúnavným hudebním nadšencům uvést v život Děčínský symfonický orchestr - DSO. Jejich cílem bylo sdružovat aktivní milovníky hudby a obohacovat hudební život města. 10. září 1962 se konala v sále děčínského pivovaru první zkouška orchestru se 45 hudebníky pod vedením Václava Nováčka. Později se zkoušelo v sále bývalého Národního domu v Jungmannově ulici, od r. 1964 zkouší DSO v Městském divadle Děčín. Zřizovatelem orchestru bylo Kulturní a společenské středisko města Děčín.

Dirigent Václav Nováček byl dobrým a nesmlouvavým muzikantem a pedagogem na Lidové škole umění. Dirigoval také první vystoupení orchestru dne 6. listopadu 1962 u příležitosti znovuotevření Městského divadla v Děčíně. Hned příští koncert - v březnu 1963 - řídil Josef Waldmann, profesor gymnázia. Ten se také stal šéfdirigentem orchestru po odchodu pana Nováčka do Mariánských Lázní v roce 1967. V témže roce nastoupil jako druhý dirigent Jindřich Hándl. Po několika letech úspěšné práce s DSO převzal vedení velkého dechového orchestru.

Od roku 1971 po více než 20 dalších let stojí v čele DSO a zůstává jeho jediným dirigentem Josef Waldmann. Byl duší orchestru, autorem pozoruhodné dramaturgie, osobností, která dokázala navázat spolupráci s mnoha věhlasnými sólisty. Pod jeho taktovkou provedl orchestr na vysoké úrovni takové skladby jako Magnificat Johanna Sebastiana Bacha, Biblické písně Antonína Dvořáka, některé symfonie Beethovenovy a Dvořákovy, četné sólové koncerty s našimi předními interprety. V letech 1980-1981 dal orchestr příležitost uplatnit se studentům dirigentského oddělení pražské AMU Vítězslavu Podrazilovi a Korejci Han Zong Hwanovi.

V roce 1982 zakládá Waldmann Pěvecký sbor DSO (dnešní Děčínský pěvecký sbor) a tehdy začala spolupráce obou těles, především na tradičních předvánočních koncertech, na kterých bývá zařazována Rybova Česká mše vánoční.

Velkolepým završením spolupráce dirigenta s orchestrem bylo provedení Dvořákovy Stabat Mater 30. 6. 1993 v kostele sv. Václava a Blažeje ve spolupráci s Pěveckým sborem DSO a reprezentativním obsazením sólistů. Po odchodu Josefa Waldmanna nastoupil do čela orchestru Pavel Holubec. Pod jeho vedením, v letech 1993-2001, orchestr provedl řadu významných skladeb, spolupracoval s Děčínským pěveckým sborem a mnoha vynikajícími instrumentalisty.

A jak vypadá současnost?

Od roku 2002 do roku 2009 řídil DSO Norbert Baxa, erudovaný profesionální dirigent. Vedl orchestr k co nejlepším výkonům, ale zároveň akceptoval skutečnost, že hraní v orchestru je zájmovou činností, která má hráče především bavit. Spolupráci s orchestrem byl nucen ukončit pro velké množství pracovních závazků. Během podzimního koncertu v roce 2009 symbolicky předává taktovku novému šéfdirigentovi Jiřímu Knottemu. Mladý ambiciózní hudebník, pedagog na Konzervatoři v Teplicích, se ujal vedení orchestru s entusiasmem a neotřelou dramaturgií. Nezdráhá se provést skladby nabízející publiku nové zážitky z jiných hudebních žánrů - melodie muzikálové, filmové a jazzové. Repertoár posledních deseti let orchestru byl velmi bohatý a různorodý. Kromě "výletů" do jiných hudebních oblastí se hrály především symfonie a sólové koncerty s vynikajícími, vesměs mladými interprety.

DSO pravidelně nastuduje 3 programy ročně - koncerty jarní, podzimní a 2 vánoční. V prvních letech působení orchestru bývaly koncerty reprízovány v některých z okolních měst. V letech následujících se DSO zúčastňoval festivalů neprofesionálních komorních a symfonických těles, např. v Novém Boru, Frýdku Místku, Prachaticích. Absolvoval koncerty v zahraničí, v Polsku, Francii, Rakousku, Norsku a nejčastěji v Německu. Spolupracoval s několika pěveckými sbory. Zahajoval Děčínská nokturna v Růžové zahradě. Orchestr dostal příležitost hrát i hudbu J. Ježka při inscenaci hry Voskovce a Wericha Nebe na zemi v děčínském divadle. I v dalších společných projektech DSO a divadla (Mamzelle Nitouche od francouzského skladatele Hervé, Mozartova operka Bastien a Bastienka a balet Maličkosti) orchestr doprovázel účinkující z orchestřiště. V letech 2013 a 2014 orchestr zahajoval slavnostní Zámecké plesy.

Roku 1991 se organizačně osamostatnilo Městské divadlo Děčín a DSO se stal jedním z jeho uměleckých těles. Další existenci navíc zajišťovala podpora stálých sponzorů - firmy pánů Zdeňka Masojídka, Richarda Vecha a Romana Janovce. Od roku 1996 je orchestr právním subjektem a musí zabezpečovat vlastní finanční soběstačnost. Základní finanční zajištění orchestru garantuje Město Děčín. Nákladnější projekty se však neobejdou bez sponzorů. 

Téměř 60 let existence DSO je spojeno s děčínským divadlem. V jeho vedení se vystřídalo mnoho ředitelů, avšak nejtěsnější spolupráce byla bezesporu s Rudolfem Felzmannem. Kromě toho, že poskytoval orchestru technickou podporu a pomáhal při realizaci koncertů, se také podílel na jejich dramaturgii a v roce 2012 s nadšením provedl s orchestrem Fibichův melodram Štědrý den. V podpoře činnosti DSO pokračuje i současný ředitel divadla, Jiří Trnka.

Fungování DSO zabezpečuje vedení orchestru v čele s Pavlem Jiráskem, nositelem Ceny města Děčína, dramaturgii pak umělecká rada ve spolupráci s dirigentem.


Fotografie z posledních let orchestru